5. 12. 2017 SAVOIR-VIVRE

Cieľom projektu je preniesť teoretické poznatky študentov v oblasti diplomatického protokolu do praxe a vybudovať v nich zručnosti v oblasti komunikácie a stolovania pri styku na najvyššej úrovni. Podujatie bude rozdelené na dve časti. V prvej časti budú realizované dva workshopy s odborníkmi v oblasti protokolu (PhDr....

Continue reading →