5. 12. 2017 SAVOIR-VIVRE

  • Cieľom projektu je preniesť teoretické poznatky študentov v oblasti diplomatického protokolu do praxe a vybudovať v nich zručnosti v oblasti komunikácie a stolovania pri styku na najvyššej úrovni. Podujatie bude rozdelené na dve časti. V prvej časti budú realizované dva workshopy s odborníkmi v oblasti protokolu (PhDr. Mária Holubová, PhD. a PhDr. Ľubomír Jančok, PhD.). V druhej časti študenti absolvujú simuláciu štátnej večere v trvaní dvoch hodín, kde každý účastník bude zastávať inú profesijnú identitu, podľa ktorej bude celý večer čo najvernejšie komunikovať s ostatnými účastníkmi v okruhoch vymedzených na začiatku simulácie. Na záver podujatia dostanú študenti, ktorí sa zúčastnia oboch workshopov aj simulácie štátnej večere, certifikát o absolvovaní tréningu.

 

  • Cieľová skupina: Podujatie Savoir-Vivre je určené pre študentov Univerzity Mateja Bela. Zúčastniť sa jej môžu nielen frankofóni, ale všetci, ktorých zaujíma francúzska kultúra, znalosť dobrých mravov a elegancie, pričom ich počet bude obmedzený online registráciou na 80 ľudí. Simulácie sa zúčastnia 25-ti, ktorých motivácie v online registrácii budú najlepšie.

 

  • Miesto konania: prvá časť – P3 FPVaMV; druhá časť – Národný dom
  • Organizátor: EFPOLIT – L´Association des étudiants francophones
  • Spoluorganizátori: FPVaMV, SFUI/ IUFS
  • Záštita: J. E. Christopher Léonzi, Veľvyslanec Francúzskej republiky na Slovensku
  • Partneri: Alliance française Banská Bystrica, Pont Francophone, R-Copy, Hotel Národný dom

 

PROGRAM:

13:20 – registrácia

13:50 – 15:10 – PhDr. Ľubomír Jančok, PhD.

15:10 – 15:25 – prestávka občerstvenie

15:25 – 16:45 – PhDr. Mária Holubová, PhD.

17:00 – simulácia štátnej večere

Prihlásiť sa môžete prostredníctvom online formulára do 30. 11. 2017:

PRIHLÁSIŤ SA

 

 

SHARE IT: