Švajčiarsky večer

Dňa 12. novembra sa na Fakulte politických vied a medzinárodných vzťahov uskutočnila udalosť s názvom Švajčiarsky večer. Akciu zorganizoval EFPOLIT (asofiácia frankofónnych študentov) v spolupráci s DSV (spolkom nemecky hovoriacich študentov) a CRU UMB. Názov Švajčiarsky večer predstavoval symbolickú...

Continue reading →

5. 12. 2017 SAVOIR-VIVRE

Cieľom projektu je preniesť teoretické poznatky študentov v oblasti diplomatického protokolu do praxe a vybudovať v nich zručnosti v oblasti komunikácie a stolovania pri styku na najvyššej úrovni. Podujatie bude rozdelené na dve časti. V prvej časti budú realizované dva workshopy s odborníkmi v oblasti protokolu (PhDr....

Continue reading →