efpolit_background_1170x500

efpolit

efpolit

PRIPRAVOVANÉ
PODUJATIA

efpolit lista 7px
Švajčiarsky večer
Švajčiarsky večer

Dňa 12. novembra sa na Fakulte politických vied a medzinárodných vzťahov uskutočnila udalosť...

Continue reading →

Konferencia o ľudských právach v Paríži

Pre každého nadšenca francúzskeho hlavného mesta Paríža ale aj pre ľudí zainteresovaných v...

Continue reading →

<strong>5. 12. 2017</strong> SAVOIR-VIVRE
5. 12. 2017 SAVOIR-VIVRE

Cieľom projektu je preniesť teoretické poznatky študentov v oblasti diplomatického protokolu do praxe a vybudovať v nich...

Continue reading →

KTO SME

efpolit lista 7px

Efpolit, asociácia frankofónnych  študentov, je nezávislá, nezisková študentská organizácia založená v roku 1998 na Fakulte politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Vznikla ako jedna z prvých iniciatív života študentov na fakulte. Členmi asociácie sú predovšetkým súčasní, no i bývalí študenti univerzity, ktorí sa zaujímajú o medzinárodné vzťahy, rozvoj medzinárodnej spolupráce a občianske aktivity.


ČO ROBÍME

efpolit lista 7px
FRANKOFÓNIAHlavným cieľom EFPOLIT je podpora a najmä posilnenie študentských aktivít v oblasti medzinárodných vzťahov. Zjednocujúcim prvkom bol a stále zostáva záujem o francúzsky jazyk a o krajiny, ktoré tento jazyk spája, o Frankofóniu.
VZDELÁVANIEJednou z našich priorít je podpora kvality vzdelávania na fakulte a študentská participácia na jej fungovaní. EFPOLIT pravidelne doplnkové hodiny z francúzskeho jazyka a snaží sa o zabezpečenie špecifických učebných materiálov.
PUBLIKÁCIEPravidelne publikujeme dvojjazyčný francúzsko-slovenský zborník k témam aktuálnej potreby alebo spoločenského záujmu (vnútro-politická situácia vo Francúzsku, francúzska zahraničná politika, dekolonizácia bývalých francúzskych kolónií, atp.).
SPOLUPRÁCAĎalšími aktivitami nevyhnutnými pre podporu politickej gramotnosti a verejnej diskusie je organizácia prednášok a spolupráca s osobnosťami verejného života.  Počas takmer 10 rokov svojej existencie sa EFPOLIT úspešne etabloval v domácej aj medzinárodnej sfére

NAŠI PARTNERI

efpolit lista 7px

PRIDAJTE SA

efpolit lista 7px

Ak ťa zaujíma francúzska kultúra či jazyk? Chceš realizovať svoje nápady, spoznávať nových inšpiratívnych ľudí a pracovať v dynamickom tíme? Pošli nám svoje CV na adresu efpolit.bb@gmail.com! My ti na oplátku ponúkneme spoluprácu s Francúzskym Veľvyslanectvom, Alliance française či významnými osobnosťami z frankofónneho sveta

NAPÍŠTE NÁM

efpolit lista 7px